Foreningen afholdte sin årlige generalforsamling tirsdag d. 15. november 2016 kl. 19.30 på Søllerød Sognegård. Læs referatet her.

Velkommen til vores hjemmeside.

4. udgave 2015 af Grundejer!NFO her nævnes bl.a. om Ny parkeringsring i Birkerød., Krav om besparelser på busområdet. Regnvand gør nytte og skaber grøn glæde i Trørød. Send en sms hvis skraldespanden er fuld. Gode råd hvis du skal asbest-renovere dit tag. Rudersdal Kommune styrker rotteindsatsen. Bedre styr på cyklerne i Birkerød og Vedbæk. ”Vi bor smukt”-fotovindere er nu fundet. Vand i haven kan være tegn på skjult vandløb. Ni indsigelser til ”Planstrategi 2015”.

3. udgave 2015 af Grundejer!NFO her nævnes nogle nyheder specielt for vort område. Bl.a.

”Vi bor smukt”, Sten må ikke placeres i rabatten, Vigtigt at undersøge rørene til din olietank, Nu renoveres Chr. Winthers Sti, Vasevej indviet med manér

Kommunen har udsendt Planstrategi 2015. Den er nu i 10 ugers høring fra d. 2. juli frem til d.10. september 2015.

Oplysning ang. Dronninghus på Dronninggårds Alle 82. Opdateret 30.04.2015
Dronninghus har nu fået nye beboere, som kommunen og foreningen har informeret om ved et morgenmøde med Jens Ive.   Ved mødet blev det aftalt, at der vil blive oplyst kontaktnavne + telefonnumre, hvis der opstår nogle spørgsmål. Naboer og alle i området er meget velkomne til at kontakte Carlotte Wieth-Klitgaard på tlf. 72 68 31 10 eller til Martin Munk på tlf 46 11 31 09. Kommunen har på deres hjemmeside skrevet "Ofte stillede spørgsmål om flygtninge"

SKOVTUREN søndag d. 31. maj. Foreningen indbød til en 2 timers sejltur med de gamle romantiske både fra Frederiksdal, gennem kanalen og ud i både Lyngby og Bagsværd Sø.

2. udgave 2015 af Grundejer!NFO  Indeholder bl.a. om dialogmødet om kolletiv bustrafik, kampagnen "Vi bor smukt", nu klima- og energipolitik, Vasevej er færdig, byggeansøgninger, husholdningsaffald, støj fra varmepumper samt bekæmpelse af bjørneklo.

Hjælp os med at bo smukt.
Kommunen starter en ny kampagne den 25. april. Kampagnen ’Vi bor smukt’ løber i hele 2015. Vi skal som borgere hjælpe med at holde vores kommune ren og indbydende.

Chr. Winters sti, der løber langs Store Kalv bliver nu renoveret. Cykel- og gangstien, der går fra Holte Roklub langs Furesøen mod Vaserne, skal renoveres og erstattes med en sti-bro af træ bygget på pæle.

De 2 private fællesveje - Clacksvej og De Conincks Vej - bliver istandsat i 2015. Kommunen har afholdt et informationsmøde, og vores medlemmer på disse 2 veje fik tilsendt invitationen. 

Nyt på kommunens hjemmeside - Planloven 

Planloven skal sikre, at udviklingen af lokalområder foregår på et bæredygtigt grundlag med respekt for både dyr og planter og i overensstemmelse med de samfundsmæssige interesser. Samtidig sigter loven mod at inddrage offentligheden så meget som muligt i arbejdet. Hvad omfatter planloven? Du vil oftest komme i kontakt med planloven i byggesager, eller hvis du ændrer anvendelsen af din ejendom.

Du skal være opmærksom på, at ALLE ANSØGNINGER OM BYGGETILLADELSE, anmeldelse af byggearbejde mm, fra den 1. december 2014 skal søges via Byg og Miljø, jf. byggelovens § 16, stk. 3. Det betyder, at du ikke længere kan indsende dit projekt til kommunens mailadresse eller aflevere det i papirform. I så fald afvises og returneres din henvendelse/ansøgning.

Har du brug for materiale om din ejendom fra kommunens arkiv, kan du finde det via Min Rude, hvis du er registreret som tinglyst hovedejer, og har folkeregister adresse på ejendommen. Klik på linket http://www.rudersdal.dk/ og log ind med NemID via det grønne ikon til højre på hjemmesiden.

 

Nyt fra kommunen.
1. udgave 2015 af Grundejer!NFO  Indeholder bl.a. - Orientering fra årsmødet med grundejerforeningerne og kommunen. Skab godt naboskab. Hvad gør jeg når gadebelysningen er gået ud. Vasevejprojektet nærmer sig sin afslutning. Vedbæk Nordstran m.v.

4. udgave 2014 af Grundejer!NFO   Her er bl.a. fokus på klimaprojektet i Trørød (Holmebjerg), den kommende strategi for et rent og indbydende Rudersdal samt på bekæmpelse af bjørneklo.

3. udgave 2014 af Grundejer!NFO   Her kan du læse om sidste nye tiltag og gode tips.
Dit ansvar som grundejer, Bedre oversigtsforhold i Holte-kryds, Samarbejde om pleje af grønne arealer, Farligt affald,
Affaldsplan i høring og Motorvejsprojektet

2. udgave af Grundejer!NFO
Istandsættelse af private fællesveje.
I løbet af 2014 vil der indenfor foreningens område blive istandsættelse af:
Elmevej, Elnasvej, Paradisvænget og Vejlesøvej nr 34-36.
Kommunen har afholdt et orienterende møde torsdag d. 24. april 2014 for de interesserede parter.

1. udgave af Grundejer!NFO
Vasevej
Helsingørmotorvejen
Cykelstier på Rudersdalvej
Fokus på vej-ret og snerydning
Hække

Støtte- og aktivitetscenteret, som var planlagt i Piils Skov bebyggelsen, vil blive bygget nord for Rønnebærhus. Lokalplan 243 blev vedtaget d. 26. nov. 2014.

Naturpleje på Dronningestien. Læs her, hvad kommunen er ved at genskabe.

HUSK! hvis du skal bygge nyt hus eller lave en tilbygning, så er der på mange grunde i de gamle udstykninger en 10 alen servitut, der ikke bliver adminstreret af kommunen ( de administrerer efter gældende lokalplan ), - men din nabo kan have indsigelser, hvis du bygger nærmere skel en den tinglyste servitut. Undersøg derfor ALTID om der ligger en sådan servitut på din grund. 10-alen deklarationerne har 8.3.2013 været til politisk behandling. Læs politikernes beslutning.

"GIV OS ET PRAJ". Ser du et hul i vejen, opdager du hærværk, er der problemer med et lyssignal? så vil kommunen gerne vide det. Med deres nye "Giv os et praj", har kommunen lavet en fælles indgang på hjemmesiden, hvor du nemt og hurtigt kan give kommunen besked.

 

Bliv medlem af foreningen, læs hvorfor

Bliv medlem af grundejerforeningen her

Skriv direkte til grundejerforeningen her

Holte Grundejerforening, som blev stiftet i 1905, er en frivillig forening.
Foreningen er i dag arealmæssigt kommunens største grundejerforening.

Hvis du også bliver medlem kan du være med til at styrke foreningen, som løbende har en dialog med vores politikere om, hvad der sker i vores område og hvordan vi kan forbedre alle muligheder. Vi samarbejder ligeledes med de andre store grundejerforeninger, så vi sammen kan udforme krav og spørgsmål til kommunen.

Foreningen arrangerer 1-2 udflugter om året og vi ønsker også at kunne tilbyde temamøder om bl.a indbrud, vedligeholdelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, mv.