Generalforsamlinger

Se referater, årsregnskaber mm. fra Holte Grundejerforening

2023

Foreningen afholder sin årlige Generalforsamling torsdag den 2. november kl. 19:00 på Havarthigaarden, i Lokale ”C”.

Vi overholder naturligvis evt. Covid-19 restriktioner.

Kapaciteten i Lokale ”C” er på 130 personer, og deltagelse bliver efter først-til- mølle princippet.

2022

Foreningen afholder sin årlige Generalforsamling torsdag den 3. november kl. 19:00 på Havarthigaarden, i Lokale ”C”.

Generalforsamlingen afholdes under hensyntagen til de på dagen gældende Covid-19 regler.

Kapaciteten i Lokale ”C” er på 130 personer, og deltagelse bliver efter først-til- mølle princippet.

 


 

2021

Foreningen afholder sin årlige Generalforsamling torsdag den 28. oktober kl. 19:00 på Havarthigaarden, i Lokale ”C”.

Generalforsamlingen afholdes under hensyntagen til de på dagen gældende Covid-19 regler.

Kapaciteten i Lokale ”C” er på 130 personer, og deltagelse bliver efter først-til- mølle princippet.

 


 

2020

Generalforsamlingen den 17. november med fremmøde, blev aflyst på grund af Covid-19 restriktioner.

Som erstatning for personligt fremmøde, iværksatte bestyrelsen en e-mail afstemning blandt foreningens medlemmer. Der viste sig at være en god tilslutning, og ikke én eneste der klagede eller protesterede over denne fremgangsmåde.

Resultatet af årets generalforsamling kan læse i nedenstående Referat.

 


 

2012

 


 

2011

 


 

2010

 


 

Scroll to Top