Bliv Medlem

Foreningens kontingent periode er fra 1. september til 31. august.

Medlemskabet gælder fra den dato betalingen registreres,
til udgangen af kontingent perioden.

Der kan ikke betales halve eller kvarte kontingenter, for resterende 6 eller 3 måneder.

Medlemsskabet af Holte Grundejerforening bliver registreret når
kontingentet á 150 kr/år er indgået på foreningens konto.
Det kan betales via betalingskort eller MobilePay.

Konto nr.: 1551-0005125472
Angiv venligst Deres adresse på indbetalingskortet.

 

MobilePay: 97743
Angiv venligst Deres adresse i beskedfeltet.

 

Kontant betaling

Der kan betales kontant, ved indgangen til foreningens årlige Generalforsamling

 

   


   

  Ejer du fast ejendom i Holte Grundejerforenings område, bør du ubetinget være medlem. Med din støtte kan vi arbejde for, at vort område hele tiden er et godt sted at bo. Dit medlemskab har stor betydning, da medlemsantallet er afgørende for foreningens indflydelse.

   


   

  Med din støtte kan vi realisere...

  • at grundejerforeningen er lokalsamfundets vogter. Når kommune, erhvervsdrivende eller andre griber ind i lokalsamfundet på uhensigtsmæssig måde eller misligholder området, er det alfa og omega at have en handlekraftig og velartikuleret forening til at gribe ind.

  • at grundejerforeningen støtter medlemmerne i konkrete sager over for kommunen eller lokalsamfundet. Det være sig forhold vedrørende private fællesveje, snerydning, vejbelægninger eller hegnsspørgsmål.

  • at grundejerforeningen arbejder for at bevare æstetikken, herunder områdets grønne præg. Vi har samarbejde med kommunen om bestemmelser for faste hegn mod vej og beplantning foran.

  • at grundejerforeningen tager initiativ til skarpt og konstruktivt samarbejde med kommunen, politiet og andre myndigheder. Eksempler er forebyggelse af indbrud, rene og velplejede offentlige arealer, lavt støjniveau fra trafikken, hastighedsgrænser der virker og sikker trafik for børn, cyklister og trafikanter i al almindelighed.

  • at grundejerforeningen med vægt udtaler sig i dispensationssager, idet kommunen beder om vore kommentarer i alle områdets byggesager, når der er tale om afvigelse fra lokalplan eller bygningsreglement.

  • at grundejerforeningen overvåger nye og ændrede lokalplaner, således at væsentlige ændringer bliver kendt af berørte medlemmer, at fejl og mangler bliver påpeget over for kommunen og så indsigelse kan indgives.

  • at grundejerforeningen formidler kontakt og fællesskab mellem medlemmerne. Vi arrangerer guidede udflugter til spændende seværdigheder i området, fornøjelige aftener med sjov og alvor i overraskende blanding og temamøder om emner af aktuel betydning.

  • at grundejerforeningen giver ejendomsmæglere ajourførte oplysninger, før en ejendom handles.

  • at grundejerforeningen løbende orienterer medlemmerne via hjemmeside, mails og annoncer i lokalpressen. Kommunikation til og fra medlemmerne kan altid blive bedre, og vi tager ny teknologi i brug, så langt vor formåen rækker.

  Vi glæder os til at have dig som medlem.

  Scroll to Top