Nyheder

Fjernvarme, Holte og Vestforbrænding

Læs her Holte Grundejerforenings brev til Vestforbrænding med anmodning om, at Vestforbrænding udvider deres fjernvarmeplan for Virum-området til også at omfatte områder af Holte:

Kære Direktør Steen N. Vedel

Holte Grundejerforening (HGF) havde 11. august 2023 møde med Borgmester Ann Sofie Orth, Udvalgs formænd Christoffer Buster Reinhardt og Court Møller samt direktør i Rudersdal Kommune Iben Koch m.fl. På mødet drøftedes bl.a. Rudersdals Kommunes Fjernvarmeplan til grundejerne. Det fremgår af planen, at en række områder i Holte ikke kunne forventes at få tilbudt fjernvarme inden 2028. På mødet enedes HGF med kommunen om, at HGF skulle rette henvendelse til Vestforbrænding med en anmodning om at undersøge mulighederne for, at Vestforbrændings fjernvarmeplan for Virum kunne udvides til også at omfatte de områder af Holte, der støder direkte op til Virum, og som ikke er omfattet af Rudersdal Kommunes Fjernvarmeplan inden 2028.

Læs Mere →

Og læs Vestforbrændings svar →

Rudersdal Varmeplan 2023-2035 – Kære Borgmester

Læs her Holte Grundejerforenings henvendelse til Rudersdal Kommune juni 2023 vedr. Rudersdal varmeplan 2023-2035:

Kære Borgmester Ann Sofie Orth
Kommunens fjernvarmeplan blev offentliggjort før nytår for at løse såvel reduktionen af CO2, som den
opståede energikrise. Holte Grundejerforening (HGF) har haft lejlighed til at gennemgå planen f.sv.a. vores
område i Holte, og er på den ene side glade for, at nogle grundejere snarligt får mulighed for at tilslutte sig
fjernvarme, men må på den anden side også konstatere, at en del grundejere har modtaget brevet fra
kommunen om, at man ikke forventes tilbudt fjernvarme inden 2028. Desuden at områderne er
perspektivområder, hvor mulighederne for fjernvarme skal afklares af de lokale forsyningsselskaber for
perioden 2028 – 2035 og resultatet forventes først at foreligge 2028-29. Det fremgår således af det
modtagne brev, at det jo ikke er sikkert, at man kan få fjernvarme i disse områder. Med andre ord lever
brevet ikke op til regeringens målsætning om, at grundejerne skal have klar besked.

Læs Mere →


Indkaldelse til generalforsamling 2023

oktober 7, 2023

Holte Grundejerforening afholder generalforsamling 2023 torsdag den 2. november 2023 kl. 19.00 på Havarthigaarden. På dette års generalforsamling har vi inviteret Lyngby-Taarbæk Kommune til at berette om, hvorledes man der arbejder med kloakeringsproblematikkerne. Efter dette oplæg går vi over til årets generalforsamling. Se invitation og agenda her.


Læs Mere →


Indsigelse imod Lokalplan 288 for Næsset

februar 24, 2023
Kommunalbestyrelsen vedtog 23. november forslag til lokalplan 288 for Næsset. Det var med stor undren, Holte Grundejerforening genså et stort set uændret forslag og alene justeret ud fra ejers ønsker byggende på vurderinger og gisninger af trafikforøgelsen og støjen uden nogen form for evidens fra  Rudersdals Kommunes side. Dette står i stærk kontrast til de lokale beboeres erfaringer, som har oplevet at få deres nattesøvn forstyrret af utallige biler, natteflyvning med helikoptere mm. da den tidligere nu forkastede lokalplan var i kraft. Derudover er det tidligere Zoo Direktør Bengt Holst, Danmarks Naturfredningsforening og Holte Grundejerforenings opfattelse, at dyrelivet i fredskov …

Læs Mere →


Bemærkninger til hastighedsplan og plan for 40 km/t zoner i Rudersdal

februar 24, 2023
Holte Grundejerforening fremsætter hermed bemærkninger til emne udkast. Bemærkningerne er opdelt i generelt samt bemærkninger for Holte-området vest for Kongevejen og bemærkninger til øst for Kongevejen. GENERELT Indledningsvis vil Holte Grundejerforening (HGF) gerne støtte op om kommunens bestræbelser for nedsættelse af hastigheden på kommunens veje som følge af den væsentlige stigning i trafikken, som opleves ikke blot på gennemkørselsveje, men også i villakvarterer. Trafikplanens målsætning om større trafiksikkerhed, tryghed og mindre støj har derfor foreningens fulde støtte, da det anskuer målsætningerne mere principielt og helhedsorienteret. HGF bakker derfor helt op om ideen med sammenhængende byområder med en ensartet hastighed. Dette …

Læs Mere →


Klimahandlingsplan (Høringsudkast) Rudersdal 2022-2040

oktober 20, 2022
Holte Grundejerforenings høringssvar  Til Klimahandlingsplan (Høringsudkast) Rudersdal 2022-2040   Indledningsvis vil Holte Grundejerforening (HGF) give udtryk for principiel opbakning til en Klimahandlingsplan og anerkender også den store indledende indsats, som Forvaltningen har lagt i arbejdet, før energikrisen greb om sig. HGF har også noteret, at der er tale om et høringsudkast, som HGF gerne bidrager til udviklingen af. I det lys skal bemærkningerne ses, idet der er nogle principielle forhold, som kommunen enten undviger eller undlader at tage stilling til samt kommentarer af mere specifik art, som generelt underbygger de principielle forhold.   Principielle forhold Indledningsvis bemærkes, at energiprisernes himmelflugt …

Læs Mere →


Invitation

maj 9, 2022

Kom til borgermøde om klimahandlingsplanen

Torsdag den 19. maj kl. 17

19 på Nærum Gymnasium

Læs mere >>


Læs Mere →


Fælles indsats mod indbrud

februar 17, 2022
Læs om Bo trygt i Rudersdal Kommune på side 3 og meld dig til infomøde den 31. marts 2022. Læs mere >>

Læs Mere →


Afgørelse

september 29, 2021

16. september 2021

Planklagenævnet ophæver Rudersdal Kommune afgørelse af 21. maj 2020 om landzonetilladelse til udvidelse af Næsseslottets aktiviteter, på Matr. nr. 1axd Dronninggård, Ny Holte, på Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte.

Holte Grundejerforening har efter henvendelse fra en række beboere i Dronninggård området, indklaget Rundersdal Kommunes afgørelse fra 2020, det ville tillade at Næsseslottet kunne udvide sine aktiviteter til at omfatte en lang række arrangementer på Næsset.

Hele afgørelsen fra Planklagenævnet kan læses her >>


Læs Mere →


Borgerdialog i Rudersdal til Folkemødet

september 1, 2021
Borgerdialog i Rudersdal Kommune lader en del tilbage at ønske. På baggrund af Holte Grundejerforenings erfaringer bl. a. omkring beslutningen om seperat kloakering i Holte, som vil blive særdeles omkostningfuld for den enkelte borger, har Holte Grundejerforening til Folkemødet lørdag den 4. september inviteret 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer til debat om borgerdialogen på Havarthigården kl.1400. Der vil bl.a. blive mulighed for at spørge ind til den nye elektroniske platform i et dialog-rum”, som kommunalbestyrelsen anskaffer for at styrke dialogen og fremme reel inddragelse vel i erkendelse af netop den manglende dialog. Hvad betyder det for dialogen i dag? Vil dialogen reelt blive …

Læs Mere →


Indbydelse til Generalforsamling 2019

oktober 10, 2019
HOLTE GRUNDEJERFORENINGs GENERALFORSAMLING 2019 Ny Holte Kirkes Sognegård, Solbakken 56 Tirsdag, den 12. november 2019, kl. 19:30 (Parkering på Solbakken og Rudemarken) Indbydelse Girokort

Læs Mere →


Udvidet trafiksikkerhed på Dronninggårds Alle.

oktober 1, 2019

Court Møller fra Miljø og Teknik fortæller om sidste uges møde:

”På Kommunalbestyrelsesmødet fandt vi fandt en løsning, som hovedparten af Kommunalbestyrelsen kunne tilslutte sig. Lokallisten stemte imod med følgende stemmeforklaring:

“Lokallisten havde følgende stemmeforklaring: Lokallisten finder ikke, at de

trafikale udfordringer på Dronninggårds Allé berettiger investeringer i så mange

flere bump og hævede flader.”

Arbejdet forventes påbegyndt allerede i 2019”

Læs mere>>


Læs Mere →

Scroll to Top