Indsigelse imod Lokalplan 288 for Næsset

Kommunalbestyrelsen vedtog 23. november forslag til lokalplan 288 for Næsset.

Det var med stor undren, Holte Grundejerforening genså et stort set uændret forslag og alene justeret ud fra ejers ønsker byggende på vurderinger og gisninger af trafikforøgelsen og støjen uden nogen form for evidens fra  Rudersdals Kommunes side. Dette står i stærk kontrast til de lokale beboeres erfaringer, som har oplevet at få deres nattesøvn forstyrret af utallige biler, natteflyvning med helikoptere mm. da den tidligere nu forkastede lokalplan var i kraft. Derudover er det tidligere Zoo Direktør Bengt Holst, Danmarks Naturfredningsforening og Holte Grundejerforenings opfattelse, at dyrelivet i fredskov herunder fredede dyrearter jf. Natura 2000 projektet forstyrres. Hertil skal lægges, at Furesø er et ”Important Bird and Biodiversity Area.”

Et ”Important Bird Area” er et vigtigt fugle- og biodiversitetsområde (Important Bird and Biodiversity Area IBA), der identificeres ved hjælp af et internationalt vedtaget sæt kriterier, som er globalt vigtige for bevarelsen af bestanden af fugle. Der er fra DOF’s side udpeget følgende fokusarter for Furesø, Vaserne og Farum Sø. Rastefugle: Toppet Lappedykker, Nordisk Lappedykker, Knopsvane, Gråand, Troldand, Hvinand, Stor Skallesluger, Fiskeørn, Dværgmåge og Sortterne, hvoraf den eneste ikke spottet ved Furesøen tæt ved Næsseslottet er Dværgmågen. Medlemmer af bestyrelsen har personlig set både Isfugl og Fiskeørn, som ikke var i DK fra 1890 erne til 1990 erne, og som er en sjældenhed i DK, og ynglefugle udgør: Isfugl og Lille Flagspætte, Toppet Lappedykker, Gråand, Hvinand, Rørhøg, Plettet Rørvagtel.

Kommunalbestyrelsen er, hvis forslaget vedtages, således villige til at ødelægge nattesøvnen for beboerne og dyrelivet i området, med mindst 1 ugentligt (52 uger + 8 helligdage, der ikke falder på en weekend= 60) lejlighedsarrangement, der typisk strækker sig over 6-8 timer ved bryllupper og runde fødselsdage, og som altid slutter efter 2400. Som minimum vil 30 biler/ taxaer køre igennem på Droninggårds Alle, Parcelvej og fredskov med høj fart, som taxaer og privatpersoner gør om natten, enten ved acceleration imellem fartbump eller på lige strækninger uden bump, hvilket vækker folk op til 30 gange hver fredag eller lørdag nat året rundt. Det er der helt sikkert ingen, der har lyst til selv at blive udsat for. Borgerne oplevede det, da den nu forkastede lokalplan var i kraft. Elbiler, som kun udgør 4 % af bilerne i Danmark og en endnu mindre del af taxaer, larmer også med dækstøj og en typisk futuristisk lyd, der skal advare fodgængere, så selvom de udgør en lille del, vil de også udgøre et problem om natten. Et problem for mennesker og dyr, der ikke eksisterer i dag, hvor lejlighedsarrangementer ikke er tilladt.

Hvorfor insistere på at gennemføre en lokalplan, der i den grad skader både mennesker (beboere) og dyr, samt belaster miljøet med 3000+ gennemkørsler om året i området, som er et gammelt villakvarter og fredskov, hvis som minimum 30 biler x 2 hver lørdag 52 uger årligt passerer området. Derfor er der ingen hold i Rudersdals Kommunes påstand om, at det ikke vil indebære øget trafik på villavejene, det vil det på et kritisk tidspunkt om natten. Det er også i strid med kommunens egen Klimahandlingsplan, der som udgangspunkt argumenterer for en reduktion af biltrafikken.

Lokalplansforslaget giver derfor ingen mening for borgerne, og der er heller ingen økonomiske argumenter herfor i lyset af, at Næsseslottet har en sund økonomi og har været en god investering, som ejeren alene har en selvstændig interesse i at pleje og vedligeholde.

Derfor er Holte Grundejerforening som udgangspunkt imod Lokalplansforslaget i sin helhed, men hvis man skal være konstruktive og anvise et kompromis, vil det være helt essentielt at få sløjfet alle lejlighedsarrangementer og i stedet udvide antallet af kulturelle arrangementer fra 4 i dag til 8 fremadrettet årligt.

Kulturelle arrangementer har den fordel, at de er for alle borgere i Rudersdal Kommune og ikke kun for de borgere, der har råd til at holde et bryllup eller en fødselsdag på Næsseslottet. De har yderligere den fordel, at de typisk varer 2-3 timer fremfor 6-8 timer og vigtigst af alt, er de typisk altid afviklet inden 2300. Det betyder, at både mennesker og dyr kan få deres nattesøvn uforstyrret.

Det vil bevirke, at Kommunalbestyrelsen rent faktisk tjener borgernes interesser i bred forstand og med et kulturelt sigte, der giver mening, og ikke forbeholdt en udvalgt skare, der har råd til lejlighedsarrangementer – samt ejeren af Næsseslottet.

Hgf oplever, at lokalplansforslaget er formuleret alene på ejeren af Næsseslottet præmisser, og dermed ikke tjener almenvellets bedste.

Hgf foreslår derfor, Planforslaget forkastes i sin helhed, og at Næsseslottets virksomhed fortsættes på det nuværende grundlag. Det vil sikre nattero i et villakvarter og fredskov i weekenderne, hvor mange travle beboere med en vis ret kan forvente en nattesøvn, de har været vant til. Det vil samtidig sikre, at kommunen opretholder det grønne udtryk, man i andre sammenhænge er stor fortaler for. Det vil give en mulighed for, at Isfuglen, Fiskeørnen samt flere andre spændende fugle ikke jages bort fra Furesøen og vores kommune. Dermed gives mulighed for at fastholde områdets biodiversitet, så vores børn og børnebørn bl.a. kan opleve en Fiskeørn nede ved søen frem for i Fjernsynet.

 

På vegne af Holte Grundejerforening.

Med venlig hilsen

K. Riis Andersen

Formand

Scroll to Top