Persondatapolitik

Det vil være en kendt sag for de fleste, at en ny persondatapolitik blev aktuel den 25. maj 2018.

 Vi ønsker at viderebringe foreningens status vedr. denne lov:

 Holte Grundejerforening

Foreningen omfatter 1.691 grundejere i området Holte, Øverød og Virum.

Alle grundejere i foreningens geografiske område er registreret i et fortroligt register, som alene foreningens bestyrelse har kendskab til. Registeret omfatter såvel medlemmer som ikke medlemmer af foreningen, da medlemskab af foreningen er frivilligt, og indeholder oplysninger om grundejerens navn og adresse, og i de tilfælde det er oplyst til foreningen, medlemmernes telefon nummer, e-mail adresse m.m.

 Hjemmeside

www.holtegrundejerforening.dk

På vores hjemmeside er der en fortegnelse over samtlige grundejeres adresser, fordelt på de 95 veje der udgør foreningens geografi.

Ud for den enkelte adresse er afmærket, om grundejeren er medlem af foreningen. Medlem bliver man når kontingent er retteligt betalt til foreningen.

 Facebook – Holte Grundejerforening

https://www.facebook.com/groups/227635274834829/

Facebook gruppen er en lukket gruppe, som medlemmer af foreningen kan være en del af.

Bestyrelsen er ikke ansvarlig for personlige oplysninger der deles i gruppen, men er ene og alene bestyrer af gruppen, for at sikre en sober og konstruktiv dialog og debat.

 Bestyrelsesmødereferater

Mødereferater offentliggøres ikke. Eventuelle personlige oplysninger behandles udelukkende af bestyrelsen, og holdes altid fortrolige.

 Generalforsamling

Et detaljeret mødereferat offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Enhver deltager der ønsker ordet vil blive bed om at oplyse navn og adresse, men hvis de ikke ønsker dette nævnt i referatet bedes det oplyses til referenten.

 DATABESKYTTELSESLOVEN af 25. maj 2018

Den samlede lovtekst kan læses via dette link:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201319

Holte Grundejerforening
Søren Gotfredsen
Sekretær

Læs mere

Scroll to Top