Rudersdal Varmeplan 2023-2035 – Kære Borgmester

Læs her Holte Grundejerforenings henvendelse til Rudersdal Kommune juni 2023 vedr. Rudersdal varmeplan 2023-2035:

Kære Borgmester Ann Sofie Orth,

Kommunens fjernvarmeplan blev offentliggjort før nytår for at løse såvel reduktionen af CO2, som den opståede energikrise. Holte Grundejerforening (HGF) har haft lejlighed til at gennemgå planen f.sv.a. vores område i Holte, og er på den ene side glade for, at nogle grundejere snarligt får mulighed for at tilslutte sig
fjernvarme, men må på den anden side også konstatere, at en del grundejere har modtaget brevet fra kommunen om, at man ikke forventes tilbudt fjernvarme inden 2028.

Desuden at områderne er perspektivområder, hvor mulighederne for fjernvarme skal afklares af de lokale forsyningsselskaber for perioden 2028 – 2035 og resultatet forventes først at foreligge 2028-29. Det fremgår således af det modtagne brev, at det jo ikke er sikkert, at man kan få fjernvarme i disse områder. Med andre ord lever
brevet ikke op til regeringens målsætning om, at grundejerne skal have klar besked.

Det er ikke fordi, HGF ikke har forståelse for, at Rudersdal Kommune med fjernvarmeleverandører ikke har været under et stort planlægningspres; men da kommunen er ansvarlig for varmeplanlægningen med udgangspunkt i den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse, henvender HGF sig derfor med konkrete forslag om reduktion af kommunens målsætning for CO2. HGF har bemærket, at Rudersdal Kommune kun har en målsætning om, at 71% kommer på fjernvarme i modsætning til Lyngby-Tårbæk Kommune, hvor målsætningen er 98%. Det er jo ligegodt en forskel i ambitionsniveau. Den forskel åbner mulighed for, at fjernvarmeplanlægningen ses i et større regionalt perspektiv end det snævre kommunale med de herværende forsyningsselskaber. HGF foreslår derfor, at de områder der ”måske, måske ikke” kan få fjernvarme også ses i sammenhæng med de områder, der i Lyngby-Tårbæks kommunes varmeplan støder op til Rudersdal kommunens (Holte) ”måske” områder. Det ville måske oveni købet forkorte planlægningshorisonten.

Lyngby-Tårbæk Kommune prioriterer også bevaringsværdige og
fredede bygninger, fordi det i den ældre bygningsmasse er svært at installere
bæredygtig fjernvarme. Derfor bliver CO2 effekten også større, hvis man
prioriterer den ældre bygningsmasse. Dem er der en del af i Dronninggårds-,
Malmmose-, Skovridergårds- og Vejlemose kvartererne, som støder direkte op til
Lyngby-Tårbæks Furesøkvarteret, Kollelev Mose (forventet fjernvarme 2026-2030.
Det er i øvrigt Vestkrafts vurdering, at områderne er samfundsøkonomisk
rentable og dermed vil kunne udbydes til fjernvarme) og Virum (forventet
fjernvarme 2023-2027). Da disse områder forventes færdige med udgangen af 2030
er det en oplagt mulighed, at disse områder i Holte, som er naboer til
Lyngby-Tårbæk, kunne få fjernvarme gennem Lyngby-Tårbæk kommune (Vestkraft)
tidligere end gennem Rudersdal Kommunes ”måske” planer, hvor usikkerhederne
herfor – af uforklarlige årsager – synes større og med et stort MÅSKE.

Helt konkret foreslår HGF for det første, at områderne i Rudersdals Fjernvarmeplan benævnt R4.1, R4.6, R4.7 og R4.5 planlægges i sammenhæng med Lyngby-Tårbæks varmeplansområder Furesøkvarteret, Kollelev Mose, som forventes færdiggjort 2026-30. For det andet at områderne omkring Skovridergårdsvej og Hjortholmsvej ses i sammenhæng mellem enten Kollelev Mose eller Virum.

I øvrigt tager Lyngby-Tårbæk også udgangspunkt i, at selv om nogle boligejere tvunget af omstændighederne må udskifte deres gasfyr, inden fjernvarmen er etableret, så vil de have mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet, når varmepumpen er udtjent. At der allerede skulle være mange varmepumper i et kvarter, er altså ikke en parameter, der udelukker etablering af et fjernvarmenet i Lyngby-Tårbæk.  HGF konstaterer også, at Lyngby-Tårbæk i regi af EU-projektet Smart Cities Accellerator arbejder for at udvikle energifællesskaber i form af lokale varmenet med vedvarende varmekilder bl.a. søvarme, jordvarme, åvarme og grundvandsvarme. Den tilgang til borger- og klima interesse er bemærkelsesværdig og kunne indgå i optimering af fjernvarmeprocessen i Rudersdal.

Det fremgår af Rudersdal Kommunes Fjernvarmeplan side 9, at den ikke er ansvarlig for den individuelle varmeforsyning. Det er HGF principielt enige i. Det er dog en holdningsmæssig forskel til Lyngby – Tårbæks ambitionsniveau om en 98% målsætning på fjernvarme. På baggrund af de orienteringer, der er givet fra Holte Fjernvarme mfl. er man efterladt med den opfattelse, at jo flere borgere der anskaffer varmepumper jo bedre, så forsvinder problemet jo af sig selv. Det forekommer, at der i de 2 kommuners fjernvarmeplaners ambitionsniveau er en forskellig tilgang til de borgernære interesser, som Borgmesterens opmærksomhed hermed henledes på. De mange medlemmer af HGF, som har modtaget Rudersdal kommunes ”måske” svar, ser frem til en snarlig afklaring, hvor HGF håber på, at vores stillede forslag kommer i betragtning.

På vegne af Holte Grundejerforening

Med venlig hilsen

Karsten Riis Andersen

formand

Scroll to Top